Tag Archives: Solar eclipse

ภาพสวยจากสุริยุปราคาเต็มดวง

ตามไปเก็บภาพสวยๆ จากเหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง

เว็บต่างประเทศเก็บภาพบรรยากาศจากสถานที่ต่างๆ มาฝาก

e01_19753053

http://www.boston.com/bigpicture/2009/07/the_longest_solar_eclipse_of_t.html