Tag Archives: proxy

สร้าง Torbutton ใน Google Chrome

หลายๆ คนที่ใช้ Firefox คงคุ้นเคยกับการใช้ปลั๊กอิน Torbutton เพื่อให้คุณใช้งาน Tor ง่ายขึ้นแต่สำหรับ Chrome Browser รอแล้วรอเล่าโครมห์ก็ยังไม่ออกปลั๊กอินสำหรับ Tor เหมือน Torbutton ใน Firefox มาให้ใช้กันซะที.. ก็เลยมีคนเค้าประยุกต์ทำให้ใช้กันแล้วเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของแฟน ๆ กูเกิ้ลโครมห์

– ติดตั้งปลั๊กอินของโครมห์ชื่อ Proxy Switchy!

Continue reading