Tag Archives: แอสเพอร์เกอร์

อาการของคน “ป่วย”

แม้คนค่อนโลกจะชื่นชมความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของเกรต้าในการออกมารณรงค์เพื่อให้มีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่เมื่อเกรต้าเริ่มเป็นที่รู้จักและเสียงของเธอ “ดัง” ขึ้นเรื่อยๆ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดและกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนต่างหันมาโจมตีเธออย่างต่อเนื่อง

นักการเมืองหลายคนบอกว่าเธอเป็นพวกกระต่ายตื่นตูม (alarmist) ว่าโลกกำลังจะพบจุดจบ ทำให้ผู้คนหวาดกลัวโดยใช่เหตุ ขณะที่หลายคนหันมาล้อเลียนน้ำเสียงราบเรียบ แววตาที่ดูตื่นกลัวในบางครั้ง บุคลิกที่ไม่เหมือนคนปกติ และพยายามบอกว่าเธอก็เป็นแค่เด็กออทิสติกเพี้ยนๆคนหนึ่ง

ใครที่เคยอ่านประวัติของเธอคงจะทราบว่า เกรต้ามีอาการ แอสเพอร์เกอร์ (Asperger Syndrome) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติบางส่วนของระบบประสาท ที่ทำให้มีพัฒนาการทางการพูดช้า บกพร่องในการใช้สีหน้าท่าทางเพื่อการสื่อสาร มีปัญหาในการเข้าสังคม จัดเป็นอาการออทิสติกอย่างหนึ่ง

Continue reading