Tag Archives: สันติ

10 ข้อในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรื่องเสียง : จากชมรมหรี่เสียงกรุงเทพฯ

บัญญัติ ๑๐ ประการต้านภัยเสียง

ชมรมหรี่เสียงกรุงเทพ

  1. หรี่เครื่องเสียง และโทรทัศน์ ไม่ให้ดังรบกวนเพื่อนบ้าน
  2. ระวังไม่พูดโทรศัพท์เสียงดัง รบกวนความสงบของผู้อื่น
  3. แจ้งผู้จัดการ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ และสถานบันเทิงให้ลดเสียง
  4. Continue reading