Tag Archives: สหรัฐ

คดี นพ. Larry Nassar อดีตแพทย์ประจำชาติยิมนาสติกสหรัฐฯ

ผู้ซึ่งมีบทบาทมากในการไต่สวน เพื่อกำหนดโทษนพ. Larry Nassar อดีตแพทย์ประจำชาติยิมนาสติกสหรัฐฯ คือผู้พิพากษา Rosemarie Aquilina ซึ่งเคยเป็นอัยการทหารสูงสุด (Judge Advocate General) ของรัฐมิชิแกนมาก่อน ท่าน “จัดหนัก” โดยให้โอกาสผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงที่เคยถูก “หมอนกเขา” คนนี้ละเมิด 100 กว่าคน ได้พูดอย่างเต็มที่ในศาล

เป็นเวลา 4-5 วันที่หมอคนนี้ต้องนั่งฟังคำบรรยาย และการแสดงความรู้สึกของผู้หญิงเหล่านี้ต่อสิ่งที่เขาทำ ซึ่งมีการรายงานสดจากห้องพิจารณาให้คนทั่วไปได้ฟังตามสื่อต่าง ๆ ด้วย (โดยได้รับความยินยอมจากผูู้เสียหาย) ท่านอาคีลีนาซึ่งนอกจากพิพากษาคดีแล้วยังเขียนนิยาย ประกาศต่อผู้หญิงเหล่านี้ว่า “You are no longer victims, you are survivors” “the whole world” is listening.” “พวกเธอไม่ได้เป็นเหยื่ออีกต่อไป แต่เป็นผู้รอดชีวิต” Continue reading

โฆษณาการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยสมัยก่อน

%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ท้าวความโดยย่อ :

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกได้เข้าสู่ยุคสงครามทางอุดมการณ์ระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ กับค่ายทุนนิยมเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ สงครามดังกล่าวถูกเรียกขานกันในนามว่า “สงครามเย็น”

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าไปพัวพันกับสงครามเย็นอย่างลึกซึ้งผ่านสงครามอินโดจีน บวกกับการเข้ามาของทหารสหรัฐฯ จำนวนมากเพื่อตั้งฐานทัพในประเทศ

นับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเมื่อปี 2492 รัฐบาลไทยก็ได้นำพาประเทศเข้าไปผูกพันกับสหรัฐฯ มากขึ้น มีการสร้างกลไกและหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ รวมทั้งออกกฎหมายป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ในปี 2495

เมื่อจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมามีอำนาจเบ็ดเสร็จหลังทำรัฐประหารยึดอำนาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์และระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลอเมริกันก็ได้พัฒนาไปอย่างลึกซึ้งในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยสฤษดิ์ได้จัดระบบในสำนักนายกรัฐมนตรีเสียใหม่เพื่อกระชับอำนาจในการวางนโยบายและควบคุมข้าราชการให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ ส่งผลให้นโยบายการต่อต้านปราบปรามคอมมิวนิสต์ถูกรับไปปฏิบัติโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพมากขึ้น Continue reading