Tag Archives: สมาธิ

มะเร็ง คือ ธรรมชาติ

Shafin de Zane presents: What is Cancer?

ภาพ : Eduzones Blog

นี่คือ สิ่งที่คุณ ไม่เคยคาดคิด มาก่อนเลยว่า จะมีผู้ใดกล่าวว่า – มะเร็ง คือ ธรรมชาติ
(Cancer is Natural)

มะเร็ง คือ ธรรมชาติ ของการปรับตัว ของเซลล์ อันเนื่องมาจาก การที่เลือดของเรา กลายเป็นพิษ เกินกว่าที่ เซลล์จะมีชีวิต ต่อไปได้ ถ้าหาก เซลล์เหล่านั้น ไม่ปรับตัว เซลล์เหล่านั้น จะป่วย และตาย เซลล์เหล่านั้น จึงตอบสนอง อย่างเป็น ธรรมชาติ ด้วยการผ่าเหล่า เพราะเซลล์ ในร่างกายมนุษย์ มีความสามารถ ที่จะปรับตัว เพื่อรับมือกับ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว ของเซลล์ จึงเป็นสิ่ง ที่เป็นธรรมชาติ

เป็นที่ น่าเสียดายว่า คุณหมอทั่วโลก บอกกับเราว่า วิธีการรักษามะเร็ง คือ การบำบัดด้วย-คีโม หรือ การทำลาย เซลล์มะเร็ง ด้วยรังสี แต่สิ่งที่คุณหมอ ไม่ได้บอกเราคือ ทำไมเซลล์มะเร็ง จึงผ่าเหล่าตั้งแต่แรก? Continue reading

วิสาสมาธิ

โดย
พระเทพเจติยาจารย์

วิสาสมาธิคืออะไร?

หลักวิธีการทำสมาธิที่ง่ายที่สุด ใช้เวลาทำสมาธิน้อยที่สุด แต่ให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธิ คือ พลังจิต สูง อย่างต่อเนื่อง (ทำน้อยแต่ได้ผลมาก) และเพียงพอต่อความต้องการของจิตใจให้สามารถดำรงความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

การทำสมาธิ คือการทำจิตให้ปราศจากอารมณ์ เมื่อทำได้แล้ว จิตจะเบาสบาย เกิดความสงบสุข

พระเจตติยาจารย์
พระอาจารย์สองครูสมาธิ
เจ้าอาวาศวัดธรรมมงคล 

วิสาสมาธิเหมาะกับบุคคลเช่นไร?

เหมาะกับทุกๆ คน ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ คเยฝึกสมาธิหรือไม่เคย และเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาระหน้าที่การงานมาก หาเวลาว่างในชีวิตประจำวันเพื่อทำสมาธิได้น้อย (เหมาะกับทุกเพศ, ทุกวัย, ทุกโอกาส, ทุกสถานที่)

วิสาสมาธิทำอย่างไร?

เพียงกำหนดจิตทำสมาธิ คือ นึกบริกรรมพุธโธในใจ ครั้งละ 5 นาที ในอิริยาบทใดก็ได้ (ยืน, เดิน, นั่ง, นอน) โดยแบ่งทำ วันละ 3 เวลา (เช้า, เที่ยง, เย็น) ตามแต่โอกาสจะอำนวย และจังหวะเวลาที่สะดวก รวมได้ 15 นาที ต่อวัน และจะได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันมิให้ขาด ทำได้ดังนี้ เดือนหนึ่งจะรวมชั่วโมงการทำสมาธิได้ถึง 7 ชั่วโมงครึ่ง (450 นาที / เดือน) ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์เฉลี่ยขั้นต่ำเพียงพอที่บุคคลจะดำรงตนอยู่ได้ โดยมีความสุขทางใจ (เกณฑ์เฉลี่ยต่ำสุดในการทำสมาธิคือ 6 ช.ม./เดือน)

วิสาสมาธิทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร?

  • แก้ความเครียด, ความเศร้าหมอง, ความทุกข์ใจ
  • เพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจ
  • เพิ่มพูนความสุขทางใจ
  • เพิ่มพูนสติปัญญา ความเฉลียดฉลาด
  • สามารถป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
  • เสร้ามสร้างสุขภาพจิต
  • พบความพิเศษอันเกิดจากพลังจิตที่ได้สะสมไว้มากจากการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

จากแผ่นปลิว…
สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท101 กรุงเทพมหานคร โทร.0-2311-1387, 0-2332-4145