Tag Archives: ร้อน

Eco-Cooler พัดลมไอเย็นไร้ไฟฟ้า

o8kjpsau1484em3ql8e-o

ในหลายประเทศการมีไฟฟ้าใช้เป็นเรื่องยากพอ ๆ กับการทำให้บ้านเย็นลงยิ่งเป็นไปไม่ได้ นั่นหมายความว่าชาวบ้านที่ยากจนไม่มีไฟฟ้าใช้หรือจ่ายค่าไฟฟ้าไม่ได้
ไม่มีทางหนีความร้อนจากแสงแดดแต่มีนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ Eco Cooler ใช้ขวดน้ำพลาสติดใช้แล้วขนาด 2 ลิตร และหลักการพลศาสตร์ของเหลว fluid dynamics ที่ทำให้พื้นที่เย็นลงได้ถึง  5 องศา Celcius ได้สร้างความแตกต่างอย่างแรงให้กับชาวบ้านที่ไม่มีพัดลมไอเย็นใช้ในบ้าน

o8kpjac37p4FASy66j5-o

Eco Cooler ได้ชื่อว่า พัดลมไอเย็นไร้ไฟฟ้าเครื่องแรกของโลก Ashis Paul  คือ ผู้ประดิษฐ์ที่มีแนวคิดจิตอาสา คิดจะช่วยคนจำนวนมากเท่าที่จะช่วยได้
จึงเกิดการร่วมมือจากหน่วยงาน 3 แห่งที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเป็นที่รู้จักกันดีมี
Intel Garmeen และ Grey Group บริษัทโฆษณาระดับนานาชาติได้เริ่มลงมือช่วยเหลือในเรื่องนี้ โดยทำต้นแบบจำลอง Phototype ขึ้นมาจนใช้งานได้ ก่อนช่วยเผยแพร่โครงการนี้ทางออนไลน์เพื่อให้คนจำนวนมากสามารถสร้าง Eco Cooler ด้วยตนเอง Continue reading