Tag Archives: พันธุ์ไม้

ส้มโอมือ

ส้มโอมือ หรือ ส้มมือ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง จำพวกส้ม พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อน

ส้มชนิดนี้มีชื่อต่าง ๆ กันในหลากหลายภาษา แต่โดยมากมีความหมายคล้ายกันว่า นิ้วมือ เช่น ในภาษาจีนเรียก ฝอโส่ว หมายถึง นิ้วพระพุทธเจ้า ภาษาอังกฤษเรียก Buddha’s Hand (มือพระพุทธเจ้า) หรือ fingered citron (ส้มนิ้ว) นับเป็นส้มที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง

ส้มโอมือมีผลรูปร่างแปลกกว่าส้มอื่น ๆ กล่าวคือ มีรูปร่างเรียวยาวห้อยลงมาเป็นแฉก ๆ คล้ายนิ้วมือ บ้างก็ว่าคล้ายลำเทียน ขนาดใกล้เคียงกับนิ้วมือผู้ใหญ่ หรือใหญ่กว่า และอาจมีความยาวได้ถึง 12 นิ้ว

เมื่อสุกผลมีสีเหลืองสด เปลือกหนา คล้ายฟองน้ำ อย่างส้มโอ เนื้อแห้งไม่ชุ่มน้ำ มีกลิ่นหอมอย่างมะนาว นิยมใช้ทำยาดมส้มโอมือ เครื่องหอม ผสมน้ำยาทำความสะอาด ไม่ใช้ผลรับประทาน แต่อาจนำเปลือกมาใช้ผสมอาหารได้ ในประเทศจีนและญี่ปุ่นนิยม นำไปไว้ในห้องนอนและห้องน้ำเพื่ออบกลิ่น ขณะที่ในประเทศตะวันตกรู้จักสรรพคุณทางการแพทย์ของส้มโอมือมาช้านาน ด้วยเหตุนี้ จึงตั้งชื่อส้มชนิดนี้เป็นภาษาละตินว่า medica