Tag Archives: ปฏิทิน

ปฏิทินหมึกซึม

นักออกแบบชาวเสปน Oscar Diaz ได้ประดิษฐ์ ปฏิทินแรงหมึกซึม โดยอาศัยแรง capillary action โดยหมึกในขวดจะซึมไปตามลายนูนบนกระดาษปฏิทินในแต่ละเดือน ปฏิทินกระดาษนี้ได้จัดแสดงในงานนิทรรศการในกรุงมาดริดด้วย

ink_calendar_oscar_diaz05_s

http://www.dezeen.com/2009/07/17/ink-calendar-by-oscar-diaz/