Tag Archives: บูชา

หลวงปู่ดู่อธิบายเกี่ยวกับการจุดธูป เทียน

www.sulas.99wat.com

การจุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระในพิธีกรรมต่าง ๆ มักจะไม่เหมือนกัน บางท่านต้องการไหว้พระแต่ยังตกลงใจไม่ได้ว่า
จะใช้ธูปกี่ดอกจึงจะเหมาะสม หลวงพ่อดู่เคยตอบปัญหาเรื่องนี้กับผู้ที่สงสัยว่า

หลวงพ่อ “จุดกี่ดอกก็ได้ ส่วนใหญ่มักใช้ 3 ดอก บูชา พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ กี่ดอกก็มีความหมายทั้งนั้น”

ผู้ถาม “อย่างนั้นถ้าจุดดอกเดียว ไม่ถือว่าไหว้ผี หรือไหว้ศพหรือครับ”

หลวงพ่อ “จุด 1 ดอก หมายถึง จิตหนึ่ง
จุด 2 ดอก หมายถึง กายกับจิต โลกกับธรรม
จุด 3 ดอก หมายถึง พระรัตนตรัย หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จุด 4 ดอก หมายถึง อริยสัจ 4
จุด 5 ดอก หมายถึง พระเจ้า 5 พระองค์ นะโมพุทธายะ
จุด 6 ดอก หมายถึง สิริ 6 ประการ ที่แกกราบพระ 6 ครั้ง
จุด 7 ดอก หมายถึง โพชฌงค์ 7
จุด 8 ดอก หมายถึง มรรคแปด
จุด 9 ดอก หมายถึง นวโลกุตรธรรม
จุด 10 ดอก หมายถึง บารมี 10 ประการ
อยู่ที่เราจะคิดให้ดี เอาอะไรก็ได้”

ผู้ถาม “ถ้า 11 ดอก หมายถึง… ”

หลวงพ่อ “ก็บารมี 10 ประการกับจิตหนึ่ง ว่าไปได้เรื่อย ๆ แหมแกถามซะข้าเกือบไม่จน”

ผู้ถาม “ถ้าไม่มีธูปเทียน”

หลวงพ่อ “ก็ใช้ชีวิตจิตใจบูชา ไม่เห็นต้องมีอะไร พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ”

ที่มา : https://pantip.com/topic/30532225

เคล็ดลับการตั้งหิ้งพระ

การตั้งหิ้งพระยังมีความเชื่อผิดๆ อยู่ที่ว่าควรตั้งให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และห้ามหันไปทางทิศตะวันตก แต่ที่จริงแล้วทิศตะวันตกเป็นเพียงสิ่งที่คนไทยจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดไปด้วย เพราะกลัวคำว่า “ตก” เท่านั้นเอง

ภาพ : banlangchok.com

แต่ทิศที่ดีสำหรับหิ้งพระคือทั้ง8ทิศนั่นแหละ ที่จริงที่ไม่ได้มีข้อห้ามที่ห้ามคือทิศที่หันไปทางหลังบ้านเท่านั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ แต่คุณตั้งหิ้งพระให้หันไปหาหลังบ้านซึ่งเป็นทิศเหนือ ลักษณะนี้ต่างหากที่ถือว่าเป็นทิศทางที่ไม่ถูกต้อง Continue reading

ฮก ลก ซิ่ว สอนอะไร?

Screen Shot 2556-03-28 at 11.54.18 PM

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.chinese-horo.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AE%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7/