Tag Archives: ชาละอู

"ชาละอู" วิถีทางล้างพิษแบบฤาษี

“ชาละอู” วิถีทางล้างพิษแบบฤาษี

ภาวะความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน  บวกกับการใช้ชีวิตท่ามกลางสารพิษที่มีอยู่รอบตัว  ทำให้อัตราการเจ็บป่วยของคนไทยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นทวีคูณ  เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่นักบวชสายฤาษีที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาในดินแดน อันห่างไกล  วิทยาการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ที่มักจะใช้ภูมิปัญญาความรู้ด้านวิถีทาง ธรรมชาติ  มาบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้อย่างไม่น่าเชื่อ

อาจารย์บูรพา  ผดุงไทย  ถือเป็นคนหนึ่งที่พยายามค้นหาวิธีการรักษาสุขภาพตนเองตามแนวทางธรรมชาติ บำบัดที่ไม่ต้องพึ่งยาและสารเคมีในการรักษาโรค  จนได้ค้นพบศาสตร์แนวใหม่สำหรับการรักษาโรคของเหล่าฤาษี  จึงเป็นที่มาของสูตรชาล้างพิษ  สมุนไพรใบหม่อนละอูผสมเจี่ยวกู้หลาน  ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อน  ณ  หอประชุมพุทธคยา  อาคารอัมรินทร์พลาซ่า

Continue reading