Tag Archives: ของมงคล

เคล็ดลับการตั้งหิ้งพระ

การตั้งหิ้งพระยังมีความเชื่อผิดๆ อยู่ที่ว่าควรตั้งให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และห้ามหันไปทางทิศตะวันตก แต่ที่จริงแล้วทิศตะวันตกเป็นเพียงสิ่งที่คนไทยจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดไปด้วย เพราะกลัวคำว่า “ตก” เท่านั้นเอง

ภาพ : banlangchok.com

แต่ทิศที่ดีสำหรับหิ้งพระคือทั้ง8ทิศนั่นแหละ ที่จริงที่ไม่ได้มีข้อห้ามที่ห้ามคือทิศที่หันไปทางหลังบ้านเท่านั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ แต่คุณตั้งหิ้งพระให้หันไปหาหลังบ้านซึ่งเป็นทิศเหนือ ลักษณะนี้ต่างหากที่ถือว่าเป็นทิศทางที่ไม่ถูกต้อง Continue reading