Disclaimer

Disclaimer :

โปรดทำความเข้าใจก่อนว่าเนื้อความในเว็บนี้ที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์จาก blog.etcpool.com เป็นเพียงการรวบรวมเนื้อหาจากที่ต่างๆ มาไว้รวมกัน ไม่ใช่ทั้งการรีไรท์ดัดแปลง (อาจมีหรือไม่มีหรือมีบ้างในลักษณะการตัดทอนเสริมแต่งบ้างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย) หรือแม้แต่การแต่งหรือเขียนใหม่และจะมีการระบุที่มาไว้ทุกครั้ง จุดประสงค์ก็ตามเนื้อความคือ เวลาเราค้นหาในเว็บบางทีต้องค้นหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งเพื่อให้ได้ความรู้นำมารวมความ จุดประสงค์ของเนื้อหาบทนี้และส่วนใหญ่ในเว็บนี้หวังเป็นเพียงเพื่อแหล่งรวบรวมของข้อมูลซึ่งเว็บบางแห่งมีอายุไม่แน่นอน โดยเฉพาะบทความในหน้าเว็บบอร์ดสังเกตุได้จากหลายๆ ความที่ถูกคัดลอกมาเก็บไว้ในเว็บนี้ ข้อมูลต้นฉบับจะไม่อยู่ในระบบแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย หากมีในบางกรณีที่มีความผิดพลาดไปไปคัดลอกข้อมูลมาโดยเจ้าของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ขอให้ทราบว่าทางผู้จัดทำเว็บไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือจะหาประโยชน์จากข้อมูลของท่านแต่อย่างใดนอกจากเพียงต้องการให้เป็นวิทยาทาน

เพราะเว็บเราไม่ได้ขายข่าวตามกระแส พยามคัดและเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาที่คิดว่าให้ประโยชน์กับผู้ที่ผ่านเข้ามาอ่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มากก็น้อย และ/หรือ หากท่านไม่พึงพอใจก็สามารถติดต่อเพื่อขอให้นำบทความหรือเนื้อหาของท่านออกจากเว็บได้ทันที ติดต่อ contact @ etcpool.com

อนึ่งบทความหลายๆ บทความเป็นเพียงศาสตร์ความรู้ทางเลือกที่เราได้รวบรวมไว้ ไม่ได้รับรองเป็นวิธีการรักษาหรือเป็นความเห็นทางการแพทย์ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพใดๆ ก่อนตัดสินใจใช้ศาสตร์ทางเลือกควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ตามสิทธิ์ของท่านก่อนทุกครั้ง