Category Archives: Blog Logs

ปรับปรุงระบบการนำเสนอข้อมูลเว็บ

website-maintenance-21

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บจะทำการค่อยๆ ทะยอยปรับย้ายข้อมูลของเพจ (ที่เห็นลิสต์ของเพจในไซด์บาร์ด้านขวามือ) มาเป็นระบบโพสท์ที่สามารถจำแนกได้ตาม Catagories ที่ท่านเห็นอยู่ในไซด์บาร์ด้านขวามือด้านบนๆ

เมื่อทำการปรับเปลี่ยนระบบแล้วอาจจะทำให้ชื่อ url หรือลิงค์ของบทความที่ท่านเคยอ่านเปลี่ยนแปลงไป ทางเว็บขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านลอง browser ดูบทความข้อมูลต่างๆ ได้จากรายการด้านขวา บทความทุกอย่างที่เคยอยู่ยังคงอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ถูกปรับเปลี่ยนระบบนำเสนอเท่านั้นเอง

หรือท่านสามารถใช้ระบบ Search ได้จาก Search Bar ด้านบน เพื่อค้นหาบทความที่ท่านเคยอ่านก็ได้

ทางเว็บขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและติดตามกันด้วยดีเสมอมาจากใจ 🙂

etcpool.com

Blog upgraded but OMG !!

blog has been upgraded but i accidentally wipe off all of my blog pictures T-T

so have to go back home to see if i have some of them backed up in my home computer?

just did the rush upgrade at work nothing’s stable just re-import the data so reader can access it

just for now,

hope i would have time to optimize it to night. 🙂

บล๊อกกำลังจะกลับมาแอ๊คทีฟ

หลังจากชีวิตพลิกผันเล็กน้อย (แต่ไม่เล็กน้อย) และประกอบกับติดจ๊อบอยู่หลายเดือนทำให้หมดพลังสติปัญญาจะหาข้อมูลมาเติมเต็มบล๊อกได้ ทั้งๆ ที่ใจอยากจะให้มันแอ๊คทีฟมากกว่านี้ อยากจะให้มันแอ๊คทีพไปตลอด แต่ก็แพ้แรงสังขาร
ต่อไปจิตใจนิ่งขึ้นหวังว่าจะได้มีโอกาสรวบรวมอะไรดีๆ เก็บไว้สำหรับตัวเองและคนอื่นๆ…. ได้สม่ำเสมอกว่านี้…

🙂

Due to less blog activity

ช่วงนี้ดูเหมือนบล๊อคจะอัพเดตน้อย และช้าหน่อย  เนื่องจากกำลังง่วนกับภารกิจส่วนตัวและทำวิจัยเกี่ยวกับบริการที่จะเปิดต่อไปในอนาคต

จึงกราบขออภัยท่านที่ผ่านมา หรืออาจจะติดตามอยู่ ก็ขอฝากบล๊อกและเว็บของเราไว้ในซอกใจของท่านต่อไปแบบซึมลึก รักห่างๆ อย่างห่วงๆ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เราจักเร่งพัฒนาและบรรลุกิจกันพึงในเร็ววันเพื่อทำให้บล๊อกนี้กลับมาแอ๊คทีฟ คึกคัก และเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวัน และชีวิตในทุกๆ วันของท่าน

THX 🙂

etcpool.com

Blog logs

Site 1st annoucement

19/07/2009

ข้อมูลบางส่วนได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ บ้างได้เก็บที่มาของข้อมูล บ้างไม่ได้เก็บข้อมูลที่มาไว้เนื่องจากสะสมข้อมูลมาเป็นเวลานาน หากเผยแพร่ข้อมูลไปโดยไม่ได้อ้างอิงถึงผู้แต่งดั้งเดิม ทางเว็บไซต์ต้องขออภัยท่านเจ้าของข้อมูลเดิมด้วย ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาละเมิดข้อมูลของท่านแต่อย่างใด หากพบว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลของท่านมีหลักฐานยืนยันชัดเจน กรุณาติดต่อทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะจัดการอ้างอิงข้อมูลให้ท่านทันที

This blog will be going to self-hosted soon

22/08/2009

i decided to move this blog to paid hosting service (as i now found one that cheap  & meet the acceptable price  ;) )

so the address will be remain the same http://blog.etcpool.com (for people who know it as that) for people browsing this blog via wordpress.com, then go http://blog.etcpool.com.

this wordpress.com blog will still be here but maybe or maybe no further update since the end of this month (Aug 2009)

maybe in the future we would have another domain pointing at this blog seperately.

blog’s moving

24/08/2009

blog’s being transfered to the paid hosting service right now..

from nowon official blog would point to http://blog.etcpool.com

this blog still remain for backup, but may or may not be that live updated :)

so, see you there soon ! i wish the process would not take more than 1 night here..

Thanks,

blog moved!

24/08/2009

moving process’s complete!

thanks for visiting please  continue to  blog.etcpool.com

The Dead of the HDD…

ฮาร์ดดิสก์ที่เก็บงานไว้ตั้งใจจะเอาข้อมูลลงเว็บ ในที่สุดก็เกิดพัง

เป็นอันทำให้ความตั้งใจที่จะเร่งข้อมูลใส่เว็บต้องมีอันลำเค็ญขึ้นเล็กน้อย เพราะต้องรวบรวมข้อมูล หรือขุดข้อมูลเก่าขึ้นมาใหม่ทั้งหมด T-T

เศร้าเลย..

แต่ก็ยังดีส่งเคลมแล้วได้ ขนาดใหญ่ขึ้น ขอให้เคลมแมคแล้วได้อย่างนี้ด้วยเถ๊อะ !!!