การละเมิดสิทธิแรงงานภาคไอที ‘แรงงานบังคับ’ เบื้องหลัง ‘จอภาพ’ ของคุณ

ปฏิกิริยาของ NXP

โปรดทราบว่า NXP ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรงของ Possehl อย่างไรก็ตาม NXP มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ใช้วัสดุของ Possehl ผ่านบริษัทย่อยของซัพพลายเออร์

NXP หวังว่าซัพพลายเออร์และบริษัทย่อยของซัพพลายเออร์ทั้งหมดจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ห้ามใช้แรงงานบังคับ และให้มีการทำงานล่วงเวลาเกินไป รวมถึงห้ามยึดเอกสารส่วนบุคคล ค้างจ่ายค่าจ้าง หักค่าจ้างผิดกฎหมาย และล่วงละเมิดของคนงาน

NXP ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Possehl สมาคมอุตสาหกรรมและ บริษัท ICT อื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคนงานที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ความสำคัญกับการชำระค่าธรรมเนียมคืน และค่าจ้างย้อนหลัง ปฏิบัติต่อคนงานด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และอนุญาตให้คนงานกลับประเทศของตนได้หากมีการร้องขอหรือแสดงความจำนง

แปลและเรียบเรียงจาก : https://www.business-humanrights.org/
ขอบคุณที่มา : TCIJThai