ลูกค้า AISFibre รุ่นแรกๆ สามารถโทรขอปรับเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ฟรีแล้ววันนี้

เนื่องจากขณะนี้ทาง AIS ได้ทำาการปรับความเร็วแพ็คเกจต่ำสุดที่ให้บริการ สำหรับลูกค้า AISFibre รุ่นแรกๆ ที่ไม่ได้รับบริการ Playbox ใช้แต่บริการอินเตอร์เน็ตแต่เดิมที่ได้ความเร็ว 15/5 Mbps. ที่ราคา 590 บาท ต่อเดือน วันนี้ท่านสามารถโทรเข้าศูนย์ Call Center ที่หมายเลข 1185 เพื่อแจ้งขอปรับแพคเกจเป็นความเร็วต่ำสุดมาตราฐานใหม่ที่ทาง AIS ปรับขึ้นมาให้ลูกค้าได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แล้ววันนี้

ถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วทางบริษัทน่าจะทะยอยทำกาปรับความเร็วให้ลูกค้าทั้งหมดจนครบแต่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ก่อน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดของท่าน ทั้งนี้น่าจะได้เฉพาะสำหรับท่านที่ใช้แต่บริการอินเตอร์เน็ตเท่านั้นไม่ได้ใช้บริการพ่วงเสริมอื่นๆ

ซึ่งหากท่านโทรเข้าแจ้งขอปรับความเร็วระหว่างรอบบิลของท่าน ก็จะมีผลการปรับความเร็วในรอบบิลถัดไป

screen-shot-2559-11-12-at-12-49-02

screen-shot-2559-11-12-at-12-41-35

12/11/2559
:: blog.etcpool.com