Daily Archives: 07/11/2016

ช่องทางเชื่อมโยงการซื้อขายข้าวตรงระหว่างชาวนาและผู้บริโภค : สั่งซื้อข้าวจากชาวนาไทย E-Rice Thai farmer

14606499_702407496580895_8064568395881370832_n

ประเทศเราประสบปัญหาการบริหารที่ฉ้อฉล การค้าที่ไม่เป็นธรรมมาตลอดแทบจะเรียกว่าเป็นของคู่ประเทศเราก็ว่าได้ เรามาช่วยกันเปิดช่องทางสร้างเสริมระบบที่ยั่งยืนให้เกิดระบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับประชาชน อย่าปล่อยให้เป็นแค่กระแสนิยมที่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนคนในประเทศเราไม่เคยได้เรียนรู้อะไรเลย

เว็บเพจนี้เป็นเพจเฟซบุ๊คดำเนินการมามากกว่า 1 ปีแล้ว ก่อนจะมีกระแสเรื่องราคาข้าว ณ ปัจจุบันที่เขียนโพสท์นี้ยังไม่มีเว็บเพจเป็นของตัวเอง อยากแนะนำไปยังเจ้าของเพจว่าระยะยาวควรมีเว็บเพจเป็นของตัวเองที่ให้ข้อมูลหลักๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย เป็นช่องทางที่ดีเริ่มมีประสบการณ์และคาดว่าระบบต่างๆ น่าจะเริ่มอยู่ตัวเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งและ ที่นำมานำเสนอเป็นข้อมูลตัวอย่างจากหน้าเพจ

11167678_472554339566213_462257788986824974_n

screen-shot-2559-11-07-at-19-12-46

screen-shot-2559-11-07-at-19-15-11

screen-shot-2559-11-07-at-19-21-32

สนใจเลือกซื้อ ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงที่เพจ  สั่งซื้อข้าวจากชาวนาไทย E-Rice Thai farmer

หมายเหตุ : ทางเว็บเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ร่วมใดๆ เพียงแต่อยากเป็นช่องทางช่วยอีกทางหนึ่งที่จะสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ผลิตที่มีคุณภาพและผู้บริโภคเพื่อช่วยสร้างเสริมเศรษญกิจที่ดีของประชาชนเท่านั้น

:: blog.etcpool.com

โฆษณาการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยสมัยก่อน

%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2

ท้าวความโดยย่อ :

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกได้เข้าสู่ยุคสงครามทางอุดมการณ์ระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ กับค่ายทุนนิยมเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ สงครามดังกล่าวถูกเรียกขานกันในนามว่า “สงครามเย็น”

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าไปพัวพันกับสงครามเย็นอย่างลึกซึ้งผ่านสงครามอินโดจีน บวกกับการเข้ามาของทหารสหรัฐฯ จำนวนมากเพื่อตั้งฐานทัพในประเทศ

นับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเมื่อปี 2492 รัฐบาลไทยก็ได้นำพาประเทศเข้าไปผูกพันกับสหรัฐฯ มากขึ้น มีการสร้างกลไกและหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ รวมทั้งออกกฎหมายป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ในปี 2495

เมื่อจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมามีอำนาจเบ็ดเสร็จหลังทำรัฐประหารยึดอำนาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์และระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลอเมริกันก็ได้พัฒนาไปอย่างลึกซึ้งในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยสฤษดิ์ได้จัดระบบในสำนักนายกรัฐมนตรีเสียใหม่เพื่อกระชับอำนาจในการวางนโยบายและควบคุมข้าราชการให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ ส่งผลให้นโยบายการต่อต้านปราบปรามคอมมิวนิสต์ถูกรับไปปฏิบัติโดยหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพมากขึ้น Continue reading

บ้านในฝัน – My dream house

เชื่อว่าใครหลายๆ คนจะต้องอยากมีบ้านแบบนี้บ้าง

14724451_1993038987589316_1549387258494773799_n

: ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็น (หาที่มาต้นฉบับไม่ได้)