สูตรทำแหนม ทำทานเองหรือจำหน่าย มี 2 สูตร สร้างรายได้