บางส่วนจากบทนำเรื่อง วิยากร เชียงกูล หนังสือ ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผู้เขียนรู้จักอาจารย์ป๋วย ในฐานะของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ผู้เขียนเข้าไปศึกษาที่คณะนั้นในปี 2509 หลังจากเรียนคณะศิลปศาสตร์ 1 ปี ช่วงที่ผู้เขียนเรียนอยู่ที่คณะนั้นในปี 2509-2512 อาจารย์ป๋วยยังเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติอยู่ จึงมาทำงานในตำแหน่งคณะบดีเพียงบางเวลา แต่ท่านก็ให้ความเอาใจใส่กับนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาอยู่มาก เมื่อผู้เขียนเป็นบรรณาธิการหนังสือประจำของคณะ ก็ได้มีโอกาสไปพบและขอเรื่องจากท่าน รวมทั้งการที่ผู้เขียนเป็นคนเขียนเรื่องให้วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ และไปเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาที่มีท่านเข้าร่วมด้วย ก็คงทำให้ท่านพอจำผู้เขียนได้ แม้จริงๆ แล้วเราจะคุยกันเพียงครั้งสองครั้งและเพียงไม่กี่ประโยค

เมื่อผู้เขียนออกจากธรรมศาสตร์ โดยไม่กลับไปรับปริญญาได้มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนวิจารณ์กับอาจารย์ป๋วยว่า ทำไมลูกศิษย์อาจารย์ถึงได้ทำอย่างนี้ เหมือนไม่ให้เกียร์ติมหาวิทยาลัยและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร อาจารย์ป๋วยได้ตอบแก้ต่างให้ ทั้งที่ไม่ได้เคยคุยกับผู้เขียนในเรื่องนี้ ว่าคงไม่ใช่อย่างนั้น คงเป็นเพราะเขามีความคิด ความเชื่อ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ถือว่าปริญญาเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้นเอง เรื่องเล็กๆ เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์ป๋วเป็นคนทีใจกว้าง เข้าใจคนรุ่นใหม่และพร้อมที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนมาตั้งแต่สมัยนั้น ปี 2512 แล้ว

spd_2012092631420_b

บางส่วนจาก
บทนำเรื่อง วิยากร เชียงกูล หนังสือ ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
พิมพ์ครั้งที่สาม : สนพ. มิ่งมิตร, 2542
ISBN 974-87123-0-3