The return to เจียวกู่หลาน

วันนี้ไปทำบุญให้แม่เลยแวะไปร้านชาเจ้าประจำ ได้เจียวกู่หลานมา อายุเปลี่ยน เวลาเปลี่ยน วัยเปลี่ยน สภาพร่างกายก็เปลี่ยน กินชามากแบบเมื่อก่อนไม่ไหวแล้ว ต้องหาอะไรมาทดแทนและคลายพิษชาลงบ้าง

ทุกสิ่งมีดีและมีร้ายในตัวเอง อะไรที่ว่าดีแต่เกินพอดีย่อมไม่ดีทั้งนั้น เมื่อไม่นานมานี้ได้ความรู้ใหม่สำหรับตัวเองมานิดหน่อยว่า คนเราที่ดื่มชามากๆ บางทีต้องตัดด้วยสมุนไพร หรือชาดอกไม้บ้าง เพื่อคลายพิษของชาลง แต่ร่างกายคนเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนทานชายาวๆแล้วกลับดีกับร่างกาย โดยรวมๆ แล้วถ้าแต่พอดี ชานั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษ แต่ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่เคยจะหาที่สิ้นสุดได้

20140921_225217

20140921_225237