คนเราสุดท้ายก็เหลือแค่นี้

ลูกขอกราบเท้าส่งแม่ครั้งสุดท้าย สู่ภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นเสมอไป

ด้วยรัก และระลึกถึงแม่ อย่างสุดหัวใจ

20140805_070248