สวนผักปลอดสารในเมือง เป็นจริงได้

ขอบคุณจุดชนวนแชนนอล
จุดชนวนความคิด ตอน “สวนผักในเมือง” ออกอากาศวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล และจะออกอากาศซ้ำในเวลา 01.00-01.30 น.
http://www.youtube.com/watch?v=WhBrQsLw3Bo