คำคิดวันนี้

“เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพติด

แต่เมื่อมีแล้วก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์”