ไหนๆ แล้ว

ก็เลยเก็บเข้าคอลเล็คชั่นบริการเก่าๆ ดี ที่ปิดตัวไป แต่อันนี้ปิดตัวไปก่อนนานแล้ว

เป็นเรื่องน่าเศร้าและเสียดายที่เห็นบริการดีๆ หลายๆ ตัว ปิดตัวลง

(just for archive & memory)

Screen Shot 2556-12-25 at 23.35.45