ทราย เจริญปุระ ชวนเลือกตั้ง : 2557 (2014)

พูดไว้ในท่าที่และเนื้อหาที่ดีมากๆ อยากให้ฟัง

ทราย เจริญปุระ ชวนเลือกตั้ง 2014
We Vote 2014 Jarueanpura
With respect to the original at http://www.youtube.com/watch?v=DdxNfLCha1g

ติดตามเพิ่มเติม แคมเปญรณรงค์เลือกตั้งปี 2557:2014 ได้ที่ https://www.facebook.com/thailand2014wevote