เก็บสายต่างๆ ที่ใช้บ่อยให้เป็นระเบียบแบบไม่ต้องทำตู้หรือหาภาชนะใส่