ศาสตร์พึ่งตนเอง : นวดตัวเอง 14 ท่า

“สุขภาพยั่งยืนทฤษฏีใหม่”

ไม่ปวดเมื่อย หรือ ป่วยไข้เลย ตลอดอายุขัย ด้วยพลังหลักสำคัญ 5 ประการ

1. หมอที่ดีที่สุด คือ ตัวเราเอง
2. ยาที่ดีที่สุด คือ อาหาร
3. จิตที่ดีที่สุด คือ จิตสงบ
4. ออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ เดิน
5. พลังบำบัดที่ดีที่สุด คือ นวดตัวเองบำบัด

—————————————————–

” ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน “

” บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากยิ่ง “

//พุทธพจน์

—————————————————–

” ทฤษฏีใหม่ ” คือ พลังนวดตัวเองบำบัด

นวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกที่สมบูรณ์แบบ ผู้ปฏิบัติ จะได้รับผลดี 7 ประการ (Seven in One)

1. ปวดเมื่อยหาย ดี
2. คลายเครียด ดี
3. ระบบโลหิตหมุนเวียน ดี
4. ระยยย่อย ดี
5. ระบบดูดซึม ดี
6. ระบบขับถ่าย ดี
7. ระบบภูมิคุ้มกัน ดี

” เป็นผลบังเกิดพลังสมดุลย์บำบัด ” (ผู้ปฏิบัติสม่ำเสมอ จะไม่ปวดเมื่อย หรือป่วยไข้เลย ตลอดอายุไข)
อโรคยา ปรมาลาภา = ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

โปรดติดต่อเพื่อปรึกษาและสนับสนุนกับผู้ผลิตและเผยแพร่ได้ตามที่อยู่และเบอร์โทร -.

20131123_201631 20131123_201707

 

http://www.selfmassagetherapy.com/