20 ปีผ่านไป เมื่อเทคโนโลยีถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว


7587_502738719781384_72774195_n

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502738719781384&set=a.178003795588213.60115.176890359032890&type=1&theater