เวลา

คนเราอาจเกิดมามีอะไรไม่เท่ากันซักอย่าง ทั้งในตัวเราเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น

คนเราอาจมีเวลาอยู่บนโลกนี้มากน้อยต่างกัน บางคนมีเวลามาก บางคนมีเวลาน้อย บางคนหมดเวลาแบบน่าเสียดาย บางคนหมดเวลาแบบน่าเศร้าใจ

“แต่เราทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากันทุกวัน”

พึงยังประโยชน์สูงสุดแด่เวลานั้นเถิด…