เวลา

   คนเราอาจเกิดมามีอะไรไม่เท่ากันซักอย่าง ทั้งในตัวเราเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น

คนเราอาจมีเวลาอยู่บนโลกนี้มากน้อยต่างกัน บางคนมีเวลามาก บางคนมีเวลาน้อย บางคนหมดเวลาแบบน่าเสียดาย บางคนหมดเวลาแบบน่าเศร้าใจ

“แต่เราทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากันทุกวัน”

พึงยังประโยชน์สูงสุดแด่เวลานั้นเถิด…
หากท่านเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ โปรดช่วยสนับสนุนเว็บไซต์ซักเล็กน้อย เพียงคลิกด้านล่างLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *