1 ไร่ ได้ 1 แสน

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอและความรู้ดีๆ จาก http://www.youtube.com/user/yutcareyouonline