หนังสือ : ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้าง

http://blog.etcpool.com/wp-content/uploads/2013/02/chivavithee.pdf

Download คลิ๊ก