Daily Archives: 05/02/2013

หนังสือ : ผักพื้นบ้านสมุนไพรต้านโรค

http://blog.etcpool.com/wp-content/uploads/2013/02/herbvegcure.pdf

Download คลิ๊ก

ขอบคุณ http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=51543.0

หนังสือ : ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้าง

http://blog.etcpool.com/wp-content/uploads/2013/02/chivavithee.pdf

Download คลิ๊ก

A Tour Of Rainforest Flora Nursery – Southern California

ที่นำมาให้ชมเพราะความน่าสนใจในความเอาใจใส่ของเจ้าของที่เริ่มเนิร์สเซอรี่นี้มามากกว่า 40 ปีแล้ว และต้นไม้หลายๆ ชนิดในสวนนี้ เกิดมาจากต้นไม้เล็กๆ เพียงแค่ต้นเดียว แสดงถึงความเข้าใจและความเอาใจใส่ในต้นไม้เป็นอย่างดีของเจ้าของ ปัจจุบันเจ้าของกล่าวว่า ต้นไม้ที่จัดแสดงและแบ่งขายจากสวนแห่งนี้ เป็นพืชพรรณที่สามารถผลิตได้เองถึง 70% เลยทีเดียว และที่น่าสนใจคือหลายๆ ชนิดผสมพันธุ์และเติบโตได้เองในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของสวน น่าสนใจมากๆ