สะแล มากคุณค่าแต่อาจถูกลืม

อาหารและพืชผักพื้นบ้านบางอย่างเริ่มที่จะสูญหายไปจากสังคมและวัฒนธรรมการกิน เพราะคนสมัยใหม่สนใจแต่อาหารที่ทันสมัยโดยลืมไปว่าอาหารที่มาพร้อมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของชาติยุโรปและอเมริกานั้นไม่เหมาะกับคนท้องถิ่นอย่างเอเชียเรา เพราะลักษณะการเป็นอยู่และภูมิอากาศก็แตกต่างกันออกไป ฉนั้นแล้ววัฒนธรรมการกินของบรรพบุรุษจึงบ่งบอกได้ดีถึงสภาพการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและอาหารของเราก็เป็นได้ทั้งยาและอาหารไปในตัว

 

http://www.nectec.or.th/oncc/province/pictures/n10/phbun2-501-6-1.jpg

ที่มา : เชียงใหม่ไทยแลนด์
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=361059373972822&set=a.333567206722039.80339.333563936722366&type=1&theater