อย่าปล่อยให้สิ่งเร้าครอบงำเรามากจนเกินควร

แต่คนเราก็ไม่ควรยึดถือความเป็นตัวเราของเรามากจนเกินงามเช่นเดียวกัน

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=404347512966562&set=a.217603604974288.57691.217514361649879&type=1&theater