ระบบช่วยเพิ่มความเข้มแสงและระบบตามหาดวงอาทิตย์ สำหรับโซลาร์เซลล์

ตามคลิปว่า เพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 30-50% เลยทีเดียว

ขอบคุณอาจารย์นัน