ใช้ธรรมะสร้างองค์กรแข็งแกร่ง

โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
ทายาทรุ่น 2 ของสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
กับคติพจน์ที่ว่า: ใช้ธรรมะสร้างองค์กรแข็งแกร่ง

คลิก เพื่อดูไฟล์ขนาดใหญ่

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊คสำนักพิมพ์สุขภาพใจ