เริ่มหาพลังงานทางเลือกกันเถอะ

เจ้าตัวก็ยัง หางอึ่ง งูๆ ปลาๆ ยังแทบจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเลย
เพราะฉะนั้น เราก็เริ่มด้วยการหาความรู้กันเถอะ