เราต้องหันกลับมามองตัวเองตามความเป็นจริง

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย บางคนอาจได้สัมผัสโดยตรง บางคนอาจไม่ แต่มันคือความเป็นจริงที่มีอยู่จริงในสังคมและสารบบของไทย

ขอบคุณบล๊อกเฮีย
http://p-ach.com/?p=524