ตารางเปรียบเทียบช่อง วิทยุ CB-245 MHz แบบ 40 และ 80 ช่อง

จากเว็บ Hamsiam ปรับปรุงให้อ่านง่ายขึ้น

http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=37136.0