สารเคมีจากบ้านและที่ทำงาน 3 ตอน

เก็บรวบรวมจากเว็บของหน่วยงานราชการ มารวมไว้ที่เดียวกันให้อ่านง่าย 3 ไฟล์

http://blog.etcpool.com/wp-content/uploads/2012/05/indoorair1.pdf

http://blog.etcpool.com/wp-content/uploads/2012/05/indoorair2.pdf

http://blog.etcpool.com/wp-content/uploads/2012/05/indoorair3.pdf