นำ้ท่วม


เจ้าของบล๊อกประสบภัยนำ้ท่วมตามสมัยนิยม และกำลังอยู่ระหว่างลี้ภัยมาตั้งแต่วันที่ 21 ตุลา ขอหยุดการเคลื่อนไหวบล๊อกชั่วคราว