หนังสือโยคะยืดอายุ

หนังสือที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เริ่มต้นฝึก และรู้จักโยคะมากขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน