สรรพคุณชาเขียว สพท.

เก็บไว้นานแล้ว จำที่มาที่ไปไม่ได้..
ขุดไฟล์เก่าๆ มาวาง

http://blog.etcpool.com/wp-content/uploads/2011/09/สรรพคุณชาเขียว-สพท.pdf