Flock Discontinued…

วันนี้เข้าไปจะดาวน์โหลดอัพเดต เพิ่งทราบว่าฟล๊อคหยุดพัฒนาไปแล้ว คงทานกระแสของ mainstream browser ไม่ไหว….

ขอสดุดีฟล๊อคมา ณ ทีนี้ บราวเซอร์ที่ครั้งนึงทำท่าจะรุ่ง..