วิสาสมาธิ

โดย
พระเทพเจติยาจารย์

วิสาสมาธิคืออะไร?

หลักวิธีการทำสมาธิที่ง่ายที่สุด ใช้เวลาทำสมาธิน้อยที่สุด แต่ให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธิ คือ พลังจิต สูง อย่างต่อเนื่อง (ทำน้อยแต่ได้ผลมาก) และเพียงพอต่อความต้องการของจิตใจให้สามารถดำรงความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

การทำสมาธิ คือการทำจิตให้ปราศจากอารมณ์ เมื่อทำได้แล้ว จิตจะเบาสบาย เกิดความสงบสุข

พระเจตติยาจารย์
พระอาจารย์สองครูสมาธิ
เจ้าอาวาศวัดธรรมมงคล 

วิสาสมาธิเหมาะกับบุคคลเช่นไร?

เหมาะกับทุกๆ คน ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ คเยฝึกสมาธิหรือไม่เคย และเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีภาระหน้าที่การงานมาก หาเวลาว่างในชีวิตประจำวันเพื่อทำสมาธิได้น้อย (เหมาะกับทุกเพศ, ทุกวัย, ทุกโอกาส, ทุกสถานที่)

วิสาสมาธิทำอย่างไร?

เพียงกำหนดจิตทำสมาธิ คือ นึกบริกรรมพุธโธในใจ ครั้งละ 5 นาที ในอิริยาบทใดก็ได้ (ยืน, เดิน, นั่ง, นอน) โดยแบ่งทำ วันละ 3 เวลา (เช้า, เที่ยง, เย็น) ตามแต่โอกาสจะอำนวย และจังหวะเวลาที่สะดวก รวมได้ 15 นาที ต่อวัน และจะได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันมิให้ขาด ทำได้ดังนี้ เดือนหนึ่งจะรวมชั่วโมงการทำสมาธิได้ถึง 7 ชั่วโมงครึ่ง (450 นาที / เดือน) ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์เฉลี่ยขั้นต่ำเพียงพอที่บุคคลจะดำรงตนอยู่ได้ โดยมีความสุขทางใจ (เกณฑ์เฉลี่ยต่ำสุดในการทำสมาธิคือ 6 ช.ม./เดือน)

วิสาสมาธิทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร?

  • แก้ความเครียด, ความเศร้าหมอง, ความทุกข์ใจ
  • เพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจ
  • เพิ่มพูนความสุขทางใจ
  • เพิ่มพูนสติปัญญา ความเฉลียดฉลาด
  • สามารถป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
  • เสร้ามสร้างสุขภาพจิต
  • พบความพิเศษอันเกิดจากพลังจิตที่ได้สะสมไว้มากจากการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

จากแผ่นปลิว…
สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท101 กรุงเทพมหานคร โทร.0-2311-1387, 0-2332-4145