เว็บ

ชุมชนบ้านสามขา บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 

http://www.baansamkha.com/

ขอบคุณ VoiceTV