สร้าง Torbutton ใน Google Chrome

– แล้วให้เปิดหน้าการตั้งค่าของปลั๊กอินขึ้นมา ไปที่แท็ป Proxy Profiles — ในช่อง Profile Name ใส่เป็น Tor — ในส่วน Manual Configuration กรอกในช่อง HTTP Proxy เป็น 127.0.0.1 Port ใส่เป็น 8118 แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Use the same proxy server for all protocols จากนั้นกดปุ่ม Save

 

 

– แล้วให้มาที่แท็ป General ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง Quick Switch เลือกที่ Binary Switch ในตัวเลือก Profile 1 เลือกเป็น Direct Connection ส่วน Profile 2 เลือกเป็น Tor แล้วคลิ๊ก Save

 

 

– แล้ว ปุ่มสำหรับ Switch เสมือน Torbutton จักปรากฎขึ้นเบื้องหน้าท่าน ! เลือกใช้งานโพรไฟล์ได้ตามต้องการ….

 

 

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะมีปุ่มสวยงามใช้งานง่ายให้ท่านเลือกสลับระหว่างการใช้งาน Tor และ การท่องอินเตอร์เน็ตปกติได้ด้วยประการฉะนี้แล…..


http://we-are-all-robots.blogspot.com/2010/09/chromium-tor-button.html

http://lifehacker.com/#!5614732/create-a-tor-button-in-chrome-for-on+demand-anonymous-browsing