เสียตังค์

เสียตังค์…

เอาไปอาบน้ำก่อน อีก 2 วันค่อยเอาขึ้นมา

ของแถม

ทดสอบของแถม

….. – -“