ตรวจสอบค่าต่างๆ ของ DNS Server ของคุณกับ intovps.com

ให้คุณตรวจสอบค่าต่างๆ ของ dns server ของคุณเพื่อการวิเคราะห์ระบบ

อีกหนึ่งบริการฟรีดีๆ ที่หาได้บนอินเตอร์เน็ต 🙂

http://www.intodns.com