บล๊อกกำลังจะกลับมาแอ๊คทีฟ

หลังจากชีวิตพลิกผันเล็กน้อย (แต่ไม่เล็กน้อย) และประกอบกับติดจ๊อบอยู่หลายเดือนทำให้หมดพลังสติปัญญาจะหาข้อมูลมาเติมเต็มบล๊อกได้ ทั้งๆ ที่ใจอยากจะให้มันแอ๊คทีฟมากกว่านี้ อยากจะให้มันแอ๊คทีพไปตลอด แต่ก็แพ้แรงสังขาร
ต่อไปจิตใจนิ่งขึ้นหวังว่าจะได้มีโอกาสรวบรวมอะไรดีๆ เก็บไว้สำหรับตัวเองและคนอื่นๆ…. ได้สม่ำเสมอกว่านี้…

🙂